Založíme Vám novú s. r. o. rýchlo, bez starostí a čakania na úradoch a za pevnú (konečnú)cenu 340,- € aj s poplatkom do OR

V cene za kompletné založenie s. r. o. získate:

  • Konzultácia pred aj počas zakladania s.r.o.
  • Vypracovanie zakladateľských dokumentov s.r.o.
  • Vybavenie živnostenských listov
  • Podanie návrhu na zápis do OR (Obchodného registra)
  • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis do OR
  • Prevzatie výpisu z OR
  • Zabezpečenie registrácie na dani z príjmov
  • Odovzdanie všetkých dokumentov po zápise do OR
  • ZDARMA: prvý mesiac vedenia účtovníctva*

Ďalšie náklady klienta (úrady,notár):

Poplatok za ohlásenie voľnej živnosti: 0,- €/1ks** 
Poplatok za ohlásenie viazanej alebo remeselnej živnosti: 7,5 €/1ks*** 
Poplatok za overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch u notára alebo na matrike.

Prehľadný cenník služieb