Vypracovanie dokumentácie súvisiacej so vstupom a výstupom zamestnancov z pracovného pomeru, komunikácia s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia, zabezpečenie oznamovacích povinností, vypracovanie miezd,ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a ďalšie úkony súvisiace s vedením mzdovej agendy.

Čo obsahuje spracovanie miezd?

 • Vypracovanie pracovnej zmluvy – podľa potrieb klienta
 • Vypracovanie rôznych dohôd (pre študenta, pracovná činnosť…
 • Výpočet mzdy zamestnanca, dohodára
 •  Výkazy do sociálnej poisťovne
 • Výkazy do zdravotnej poisťovne
 • Mesačný prehľad zrazených a odvedených preddavkov na ZVČ
 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmu FO závislej činnosti
 • Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • Prihláška / odhláška zamestnanec do poisťovne
 • Ukončenie pracovnej zmluvy, dohody

Prehľadný cenník služieb