Strácate sa v ekonomických pojmoch, chcete zefektívniť svoju činnosť či jednoducho potrebujete poradiť v určitej oblasti týkajúcej sa financií? U nás ste na správnom mieste.

Čo obsahuje poradenstvo?

 • Priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov – nie je vždy súčasťou paušálnej platby.
 • Komplexné posúdenie daňovej situácie klienta.
 • Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.
 • Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov – cestná daň, daň z nehnuteľností, atď.).
 • Upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve,
 • Registráciu daňových subjektov na daňovom úrade.
 • Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva.
 • Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia.
 • Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole.
 • Ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov.
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty).
 • Administratívne práce.
 • Návrhy zmlúv.
 • Zastupovanie pred úradmi.
 • Založenie spoločnosti.
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri.
 • Poradenstvo pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

Prehľadný cenník služieb