Vedenie podvojného účtovníctva pre všetky typy obchodných spoločností. Kontrola správnosti účtovných dokladov, evidencia nákladov a výnosov v podrobnom analytickom členení, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov s prílohami a ostatné úkony súvisiace s vedením účtovníctva podľa potreby Vašej účtovnej agendy.

Čo obsahuje vedenie podvojného účtovníctva?

 • Vedenie účtovnej osnovy: platca DPH, neplatca DPH
 • Spracovanie výkazu DPH mesačne
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie kníh pokladní
 • Vedenie knihy odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy došlých faktúr
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • Ďalšie evidencie vyplývajúce z platnej legislatívy
 • Ostatné evidencie podľa požiadaviek zákazníka
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania
 • Nárazové spracovanie účtovníctva: cena dohodou
 • Vypracovanie smerníc
 • Výstupy podľa želania: cena dohodou

Prehľadný cenník služieb