Kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva pre všetkých živnostníkov, prenajímateľov, SZČO a malých podnikateľov. Poradenstvo v oblasti uplatňovania paušálnych výdavkov. Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR. Komunikácia so správcom dane.

Čo obsahuje vedenie jednoduchého účtovníctva?

 • Vedenie peňažného denníka : platca DPH, neplatca DPH
 • Spracovanie výkazu DPH mesačne
 • Vedenie knihy odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy došlých faktúr
 • Vedenie pokladničných kníh
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • Ďalšie evidencie vyplývajúce zo zákonných povinností
 • Sledovanie oznamovacích povinnosti
 • Poradenstvo
 • Ostatné podľa potrieb zákazníka
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania

Prehľadný cenník služieb