Evidencia prijímov, pohľadávok „paušálne výdavky“ za účtovné obdobie / rok80,00 €

Jednoduché účtovníctvo

Cena za položku0,70 € – 0,95 €
Vypracovanie daňového priznania bez účtovania jednorázovo
za účtovné obdobie (rok) to je 0 až 50 účtovných položiek
90,00 – 100,00 €
Nad 1000 položiek ročnedohodou

Podvojné účtovníctvo

Cena za položku0,70 € – 0,95 €
Za účtovné obdobie ( rok ) do 90 účtovných položiek100,00 € – 120,00 €
Nad 1000 položiek ročne dohodou

DPH

Súhrnné výkazy, daňové priznanie DPH pre platiteľov podľa §7,7a, za 1 ks15 €

Mzdy

Spracovanie miezd + výkazy na 1 mesiac, na 1 zamestnanca8,00 € – 10,00 €
Dohodári, mzdy + výkazy, na mesiac za 1 zamestnanca8,00 € – 10,00 €
Nad 30 zamestnancovdohodou

Paušál

Podvojné účtovníctvouž od 60 € / mesačne
Jednoduché účtovníctvouž od 40 € / mesačne

V cene paušálu sú zahrnuté všetky úkony, ako aj daňové priznanie a poradenstvo v rámci účtovníctva.

Paušál sa uzatvára namiesto fakturácie na položky. Paušál sa určuje podľa náročnosti účtovania a rozsahu prác u jednotlivého klienta.

 

Ceny sú uvedené bez DPH.