Komplexné účtovníctvo v Žiline

Naše služby

Jednoduché účtovníctvo

Kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva pre všetkých živnostníkov, prenajímateľov, SZČO a malých podnikateľov.

Mzdy a Personalistika

Vypracovanie dokumentácie súvisiacej so vstupom a výstupom zamestnancov z pracovného pomeru, komunikácia s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre všetky typy obchodných spoločností. Kontrola správnosti účtovných dokladov, evidencia nákladov a výnosov.

Poradenstvo

Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov. Registrácia na príslušných úradoch.

Založenie s. r. o.

Založenie s. r. o., bez starostí a čakania na úradoch za pevnú cenu. Prvý mesiac vedenia účtovníctva ZADARMO